Pe scurt, principalele modificările introduse prin OUG 3/2017 sunt:

  • Scutire de impozit pe profit pentru companiile care desfășoară exclusiv activitate de inovare, cercetare-dezvoltare, în primii 10 ani de activitate; Conform legii, această scutire reprezintă ajutor de stat și schema de ajutor de stat trebuie mai întâi aprobată. După ce ea va fi însă aprobată nu este foarte clar cine va putea beneficia de ea. Conform OUG, de schemă ar urma să beneficieze companiile care desfășoară exclusiv activitate de inovare, cercetare dezvoltare, așa cum este definită ea de OG 57/2002 si nu si activitati de productie in care se aplica rezultatele.
  • Pentru microîntreprinderi, ridicarea plafonului la 500.000 euro și reducerea la 1% a cotei de impozit pe venit, pentru companiile cu 1 – 9 angajați, pentru companiile fără angajați impozitul rămânând 3%; De asemenea, prin noul act normativ se abrogă cota actuală de 2% pentru microîntreprinderile care au un salariat.
  • Scutirea de impozit pe salariile sezonierilor angajați ai hotelurilor și restaurantelor care plătesc impozitul specific conform legii promovate anul trecut; Scutirea de impozit ar urma să se aplice doar pentru angajații marilor restaurante si complexuri hoteliere cu activitate sezoniera,dar NU și pentru angajații micilor agenti economici care urmează să aplice regimul microîntreprinderilor și nu datorează impozitul specific.
  • Reducerea impozitului pe venitul obținut la transferul dreptului de proprietate asupra imobilelor din patrimoniul personal la 0% pentru venituri sub 450.000 lei, indiferent de perioada de deținere, peste 450.000 lei impozitul rămânând 3%.
  • Eliminarea plafonării bazei de calcul la 5 salarii medii al CAS (10,5%) și CASS (5,5%) individual pentru veniturile din salarii.
    De mentionat ca doar la salarii a fost eliminat plafonul, nu și la alte tipuri de venituri (venituri din activități independente, drepturi autor, chirii, investiții), unde plafonarea a ramas nemodificata.
  • Persoanele care obțin venituri din investiții (adică câștiguri din vânzarea de acțiuni și părți sociale, din dividende, dobânzi) nu mai datorează CASS pentru acestea dacă obțin și venituri din salarii (poate fi și minim pe sfert de normă), din pensii sau din activități independente.

Write A Comment